Högvretens Ridcenter AB

Ridgrupper/priser

Vårterminen 2023 startar måndagen den 2 januari och fortsätter fram till onsdagen den 21 juni. Det innebär att det blir 25 ridtillfällen för måndag-onsdag och 24 ridtillfällen för torsdag-lördag under VT2023.

Höstterminen 2023 startar måndagen den 7 augusti och slutar lördagen den 23 december, vilket innebär att det blir 20 ridtillfällen för samtliga grupper HT2023.

Priser och betalning

Här ser du hur mycket du ska betala, du sätter in terminsavgiften på Högvretens ridcenters bankgiro: 5627-0481, hälften senast den 31 januari och den andra hälften senast den 31 mars 2023. Vill du sätta in hela summan den sista januari går det naturligtvis också bra.

Lektionerna har prishöjts ca 35 kr/lektion i jämförelse med höstterminens avgift, då vi senaste året tyvärr fått kraftigt ökade kostnader avseende el, foder och strö.

Högvretens Gård utanför stallet

Avboka enstaka lektioner

Om du får förhinder att rida, kan du skriva upp det på tavlan i stallet eller ringa/sms'a 070-6081696 och avboka din lektion. All avbokning ska ske snarast, dock senast före kl 16.00 på vardagar alt före kl 08.00 för dig som rider på fredag eller lördag på förmiddagen.

Märker du efter denna tid att du inte kommer att kunna rida, är vi och hästarna ändå mycket tacksamma för om du ringer så snart du kan.

Ovanstående tider gäller också för att du ska kunna få rida igen din missade lektion. Detta kommer du att kunna göra på en likvärdig grupp, men bara i mån av plats och under samma termin. Vet du om att du kommer att missa någon lektion redan i förväg, kan denna naturligtvis också "ridas igen" i förväg.

hogvreten-stallfonster-och-bankar.JPG

Uppsägning av plats

Om du behöver säga upp din ridplats gäller 2 månaders uppsägningstid under pågående termin. Vid terminsskifte måste du alltså säga upp din plats minst två månader innan terminen avslutas för jul- eller sommaruppehåll, så att vi kan fylla platsen med nya elever.

Har du frågor ring gärna till Kjelle Forsberg 070-6081696